72% japanskih tinejdžera sebe smatra OTAKU-om (anketa)