Kyoto animacija primila je više od 30 milijuna dolara donacija!