Japanski umjetnik nasilnog pravednika SJW-a u brisanju crteža Loli