Softverska aplikacija za crtanje manga Clip Studio Paint prelazi na model pretplate za ažuriranje 2.0